Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΠΟΠΟΙ !!!!!!

skinny dipping

In Germany, “nakation” enthusiasts have flocked to Dankerode, a small town west of Berlin, where the first nudity-allowed hiking trail opened in May 2010. The 18km stretch welcomes clothed tourists as well, though signs warn unsuspecting hikers they may see more than just wildlife on the trail. Go now before the average high temperature drops to below 16C in October.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου