Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2011

Να σας τα πω....αλλά μπορώ να σας βρίσω κιόλας;

There are countless stories of young people in their 30s moving back in with their parents. Some 15% of Athens' shops have closed. When fruit and vegetable markets close, there are reports of people scavenging for the damaged fruit”


Are you in Greece? How have you been affected by the debt crisis? Send us your comments using the form below.
If you are happy to be contacted by a BBC journalist please leave a telephone number that we can contact you on. In some cases a selection of your comments will be published, displaying your name as you provide it and location, unless you state otherwise. Your contact details will never be published. When sending us pictures, video or eyewitness accounts at no time should you endanger yourself or others, take any unnecessary risks or infringe any laws. Please ensure you have read the terms and conditions.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου