Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Growing up without a father after 9/11

Girls who lost father in Sept. 11 attacks

Tiffany Ramsaroop, 18, was a third-grader when her father, a World Trade Center maintenance worker, died. Sister Kimberly, now 10, was just a baby. Every milestone brings a reminder of his absence, Tiffany says. (Carolyn Cole, Los Angeles Times / September 9, 2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου