Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: THE EURO DREAM....

marilena: THE EURO DREAM....: A protester in Berlin in June 2011 is somewhat sceptical of the future of the euro To join the currency, member states had to qualify b...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου