Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: Growing up without a father after 9/11

marilena: Growing up without a father after 9/11: Tiffany Ramsaroop, 18, was a third-grader when her father, a World Trade Center maintenance worker, died. Sister Kimberly, now 10, was jus...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου