Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

marilena: ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ....

marilena: ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ....: Για δείτε αυτό. Δ Ι Α Δ Ω Σ Τ Ε Τ Ο !!! Τώρα που θα πάμε να πληρώσουμε καλόν είναι να συνυποβάλουμε την παρούσα δήλωση επιφύλαξης. Δεν ξ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου