Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

STRESS ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ....ΠΡΟΣΟΧΗ.

Breast cancer patients with more stress in their lives were more likely to have aggressive tumors, researchers found.

Breast cancer patients with more stress in their lives were more likely to have aggressive tumors, researchers found. But they don't know whether stress made the tumors worse, or if the aggressive tumors caused more stress. (National Cancer Institute)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου