Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΙ ΕΜΕΙΣ.................

Now let's see where on the map the helpless coin is experiencing particular...

Here we have an image of what the euro coin would look like without Greece....

These jaunty coins from Italy, Spain, Portugal, Ireland and Greece are lined up...

No mincing words, here. Greece is in danger of going "pleite," or broke, as the...

Time is running out for Greece...

The pressure on the currency must feel like a vice -- or pliers, since those...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου