Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2011

marilena: Loans didn't help Greece recover – but it was aust...

marilena: Loans didn't help Greece recover – but it was aust...: The 'bailout' offered to the Greeks will have seen its economy contract 15% by the end of next year – a chilling illustration of what happe...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου