Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Farage: Unelected puppets of a German-dominated EU (Cavuto, Fox News)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου