Σάββατο, 12 Νοεμβρίου 2011

marilena: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ...ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ 1.000.000 EUR......

marilena: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ...ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ 1.000.000 EUR......: A cleaning lady in a German gallery has damaged an artwork worth $1m after mistaking it for an eyesore in need of some spit and polish. B...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου