Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

marilena: EUROPE'S SUPERPOWER: GERMANY IS THE NEW INDISPENSA...

marilena: EUROPE'S SUPERPOWER: GERMANY IS THE NEW INDISPENSA...: Op-Ed: The euro zone can't survive in tact without Germany. And yet the more Europeans count on Germany, the quicker they are to criticize...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου