Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

marilena: ΕΛΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ....X

marilena: ΕΛΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ....X: Greece is a problem for the European common currency. But Italy could be a catastrophe. Prime Minister Silvio Berlusconi is losing support...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου