Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Merkel’s "NEIN" is wrecking the EU

"!??! At your orders, Madame".

Alone against all, the Chancellor says ‘No’ to a supporting mandate for the ECB and ‘No’ to common euro bonds. In Germany too, more and more experts are warning that her firm stance on discipline and rules is plunging the eurozone into chaos.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου