Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2011

Myth of German economic discipline......Germany is selling itself during the crisis as a haven of stability – and the financial markets even believe it. But, in truth, it’s hardly better off than the others. And its public role of disciplinarian is arrogant and dangerous, writes Spiegel Online.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου