Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΑΣ - ΙΤΑΛΙΑ....X

IMF Babysitter for Berlusconi: Italy Becomes Next Euro Battleground

Greece is a problem for the European common currency. But Italy could be a catastrophe. Prime Minister Silvio Berlusconi is losing support at home and on Thursday evening, he agreed to have his austerity efforts monitored by the IMF. Concern is rising that Italy could be the next euro battleground. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου