Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

ΜΑΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ...ΤΩΡΑ και οι δυο μαζί για την οικογένεια!!!!

woman dressed for work/home
'The impact of the so-called “second shift” done by women on top of work is a marital risk factor most couples go to the altar knowing little about.' 


man dressed for work/home
'Three decades ago, the model of male breadwinner and female homemaker was the norm in British family life. Now fathers are beginning to rebel against it.' 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου