Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

Dynamic 2011 events to shape world for years to come......

The year 2011 was defined by historic events, from regime changes to royal nuptials to financial crises.

The year also was defined by economic turmoil. Prime ministers in Greece and Italy quit amid a slow-motion fiscal disaster unfolding in Europe, while Standard & Poor's downgraded the U.S. credit rating for the first time after it said Congress failed to do enough to stabilize the country's debt situation. The downgrade, which came after an eleventh-hour agreement to raise the debt ceiling, damaged an already-stagnant economy.  Μέσα και ο "ΜΑΝΩΛΙΟΣ" που μας "χαιρετά",...... στα γεγονότα που επηρέασαν το μέλλον του κόσμου παγκόσμια..... ΕΛΕΟΣ....


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου