Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

marilena: Bizarre and unusual destinations around the world

marilena: Bizarre and unusual destinations around the world: Remote monasteries of Metéora, Greece ( Gene Minick ) The six monasteries of Metéora are perched on rock pinnacles (in Greek, "Metéora"...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου