Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

marilena: Bullfighter Michelito Lagravere......

marilena: Bullfighter Michelito Lagravere......: Bullfighter Michelito Lagravere hopes become the youngest professional at the age of 14. Photograph: Roberto Tapia Bullfighters in Mex...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου