Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2011

marilena: Dynamic 2011 events to shape world for years to co...

marilena: Dynamic 2011 events to shape world for years to co...: The year also was defined by economic turmoil. Prime ministers in Greece and Italy quit amid a slow-motion fiscal disaster unfolding in Eu...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου