Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011

marilena: Institutional Dutch Catholic abuse 'affected thous...

marilena: Institutional Dutch Catholic abuse 'affected thous...: Allegations of abuse in Dutch Catholic institutions multiplied after ex-pupils at a school came forward Tens of thousands of children...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου