Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

marilena: Monet's Waterloo Bridge returns to the Savoy, 110 ...

marilena: Monet's Waterloo Bridge returns to the Savoy, 110 ...: London (CNN) -- A Claude Monet pastel drawing of London's Waterloo Bridge has gone on display in the Savoy hotel room where it was cre...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου