Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

marilena: WINTER WONDER: IN THE BAVARIAN WOODS, A REAL CHURC...

marilena: WINTER WONDER: IN THE BAVARIAN WOODS, A REAL CHURC...: With enough space to hold 200 people and an icy 17-meter-high tower, the Schneekirchen snow church has been christened near the German tow...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου