Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

WORLD WAR TWO THEN .....
An Endless Legacy

World War II brought more suffering to humanity than any other event in the 20th century. Nearly 60 million people died throughout six years of war, which saw atomic bombs, cities flattened and the Holocaust. Out of the war sprung the atomic age, the Cold War, Israel and the division of Germany.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου