Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Η ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ της barbie... η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ και όχι μόνο....

Jocelyne Grivaud Barbies: Marilyn Monroe
Warhol's Marilyn Monroe
'Here is Barbie's 15 minutes of fame,' says French artist Jocelyne Grivaud, who has cast her as Marilyn Monroe, captured by an Andy Warhol print


Jocelyne Grivaud Barbies: The Mona Lisa
Leonardo Da Vinci's Mona Lisa
'Surely the most famous smile in the world, so to superimpose it on the most famous doll in the world had to be done. The Mona Lisa’s dress is fairly simple but very complicated to replicate in Barbie size'


Jocelyne Grivaud Barbies: The Venus de Milo
The Venus de Milo
Barbie aping one of the most recognisable works of Ancient Greek sculpture, a marble statue of the goddess Aphrodite


Jocelyne Grivaud Barbies: Girl with a Pearl Earring
Vermeer's Girl with a Pearl Earring
Grivaud says: ‘It was captivating for me to compare this portrait of a young girl – full of calm and serenity, a bit anxious – with Barbie’s face, with her side-glance and her self-assurance’


Jocelyne Grivaud Barbies: Manet

Manet's Olympia
Olympia touches me because of the model’s expression and attitude, both of which I find so contemporary – she is proud and feisty… Whereas Barbie, nude in an alcove, is asking herself if the person announcing himself with flowers might be worth her attentions’
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου