Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

marilena: 2012 TRENDS

marilena: 2012 TRENDS: Surrealism ( Courtesy of Prada ) Pictured is a shoe from the spring 2012 Prada collection. Art deco ( Karl Prouse / Catwalking / G...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου