Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

marilena: AWESOME.....!!!!!

marilena: AWESOME.....!!!!!: British-born poet and journalist John Tottenham says that saying 'awesome' in his presence is like 'waving a crucifix in a vampire's face....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου