Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

marilena: Eating Christmas trees at the 'world's best restau...

marilena: Eating Christmas trees at the 'world's best restau...: Rene Redzepi is the Willy Wonka of food science, conducting gastronomic experiments so popular that customers fly round the world to eat...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου