Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

marilena: Greece: we could exit euro in three months

marilena: Greece: we could exit euro in three months: New Greek government says creditors and lending troika must agree bailout terms within weeks otherwise 'we are out of the markets' Hom...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου