Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

marilena: Greece's ancient sites to play starring role in re...

marilena: Greece's ancient sites to play starring role in re...: Archaeological treasures including the Acropolis and the temple of Delphi will be available as backdrops for filming and photographic shoots...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου