Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

marilena: HOW TO CATCH A CHINESE MILLIONAIRE

marilena: HOW TO CATCH A CHINESE MILLIONAIRE: In Beijing, women take classes to learn how to charm wealthy men. Millionaires go crazy for participants, who pay over 2,000 euros for the c...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου