Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

marilena: JUST HOW SMART CAN WE BE? WEIGHING THE LIMITS OF T...

marilena: JUST HOW SMART CAN WE BE? WEIGHING THE LIMITS OF T...: The human brain is an incredible machine, but it may have reached the limit of its abilities. Evolution could cause our brains to grow a b...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου