Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

marilena: Racist image of Michelle Obama based on Versailles...

marilena: Racist image of Michelle Obama based on Versailles...: A baldly racist depiction of First Lady Michelle Obama that appeared Tuesday on a right-wing website is based on a 1775 portrait of Marie...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου