Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

marilena: Saint Anthony's day pet blessings......

marilena: Saint Anthony's day pet blessings......: Sunday best: hundreds of pet owners bring their animals to church on the day of St Anthony, Spain's patron saint of animals Father J...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου