Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

marilena: Sales of e-cigarettes soar, but do they really wor...

marilena: Sales of e-cigarettes soar, but do they really wor...: Despite a damning scientific report on nicotine replacement therapy, more and more smokers are turning to electronic cigarettes to help th...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου