Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

marilena: Shock figures reveal 22.9% of Spaniards are unempl...

marilena: Shock figures reveal 22.9% of Spaniards are unempl...: A new year reveller in Pamplona, Spain, holds up a banner reading 'Happy Not Year' - unemployment rates in the country have risen to 22....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου