Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

marilena: WELCOME TO “DEMENTIA VILLAGE,” A EUROPEAN EXPERIME...

marilena: WELCOME TO “DEMENTIA VILLAGE,” A EUROPEAN EXPERIME...: Following a similar project outside of Amsterdam, Swiss developers plan to build an entire village for people with Alzheimer's and other ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου