Παρασκευή, 6 Ιανουαρίου 2012

marilena: Woman tried to urinate on painting worth $30 milli...

marilena: Woman tried to urinate on painting worth $30 milli...: Admit it, you've probably walked through an art museum at some point and sneered, "Any 3-year-old could have done that." But Denver poli...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου