Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

marilena: Women are a mystery to British physicist Hawking.

marilena: Women are a mystery to British physicist Hawking.: (Reuters) - The biggest mystery in the universe perplexing one of the world's best known scientists is -- women. When New Scientist m...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου