Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

marilena: Worldwide weird: Making ice hotels cool again

marilena: Worldwide weird: Making ice hotels cool again: The main restaurant in Finland’s Snow Castle of Kemi, the biggest snow fort in the world. Despite needing to be rebuilt year after ye...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου