Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Monster Mash: Louvre is most popular museum !!!

Monster Mash: Louvre is most popular museum; Hockney vs. Hirst

Popular: The Louvre Museum in Paris is once again the world's most-visited museum, with a record 8.8-million visitors last year. (Agence France-Presse)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου