Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Shock figures reveal 22.9% of Spaniards are unemployed....

Spanish unemployment levels rise

A new year reveller in Pamplona, Spain, holds up a banner reading 'Happy Not Year' - unemployment rates in the country have risen to 22.9%, new figures reveal. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου