Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012

Ζηλευτές αγκαλιές και φιλιά.......

Capturing kisses: Andy Barter's photographs of embraces.

kiss-andy-barter

The clinical beauty of each of these shots makes the kiss itself seem almost incidental. Each one took photographer Andy Barter nearly two hours to create as he adjusted the positions of the snoggers, inch by inch, until the balance was right. Will your Valentine's kiss last that long? Fingers crossed…


kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

kiss-andy-barter

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου