Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

marilena: EUROPE'S BROTHEL? PROSTITUTES FLOCK TO GENEVA AS F...

marilena: EUROPE'S BROTHEL? PROSTITUTES FLOCK TO GENEVA AS F...: With French stepping up enforcement, more and more prostitutes are commuting across the border to work in Switzerland, where the practice ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου