Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

marilena: HITLER BIRTHDAY SHOW PLANNED FOR BERLIN OPERA HOUS...

marilena: HITLER BIRTHDAY SHOW PLANNED FOR BERLIN OPERA HOUS...: The Berlin opera house scheduled a performance of Richard Wagner’s "Rienzi" – Hitler’s favorite opera – for April 20, the Führer’s birthd...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου