Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

marilena: It's Time To End the Greek Rescue Farce

marilena: It's Time To End the Greek Rescue Farce: A protester burns a flag of Germany during a protest in Athens: Making enemies with an entire people Whether it be an escrow account...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου