Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

marilena: Meeting the 'new homeless' on Greece's freezing st...

marilena: Meeting the 'new homeless' on Greece's freezing st...: In the heart of central Athens, a stone's throw from the city's glorious ancient sites, another face of today's Greece is on show. Hundr...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου