Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

marilena: MOON SALAD? SCIENTISTS MOVE CLOSER TO MAKING SPACE...

marilena: MOON SALAD? SCIENTISTS MOVE CLOSER TO MAKING SPACE...: The possibility is still a ways off, but scientists down here on Earth are already trying to figure out how to grow plants up there – in spa...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου