Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

marilena: Oil-rich Qatar pays record $250 million for painti...

marilena: Oil-rich Qatar pays record $250 million for painti...: In a reminder of the heady days of high-priced art sales, Cezanne's "The Card Players" has sold for more than $250 million , a record pri...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου